• Simpozyum için bildiri başvuruları serbest sunu olarak yapılacaktır.
  • Bildiriler, araştırma ve/veya olgu sunumu şeklinde olmalıdır.
  • Başvurular, bilimsel kurul tarafından değerlendirilerek, kabul edilen bildirilerin sahiplerine mail yoluyla bilgi verilecektir.
  • Serbest bildiri son başvuru tarihi; 6 Kasım 2020 çalışma saati sonuna kadardır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Simpozyum kaydı gerçekleşmeyen katılımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Bildiriler yalnızca  info@sagliklisacsaglikliyuz.com adresine Konu başlığı ‘Serbest Bildiri-Ad Soyad olacak şekilde, iletişim bilgilerini de içeren e-posta ile kabul edilecektir.
  • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
  • Serbest bildiriler sempozyum web sitesinde yayınlanacaktır.
  • Tüm başvurularda ad/soyad, akademik/çalıştığı kurumdaki unvanı, çalıştığı kurum ve şehir başlıkta açıkça belirtilmelidir.
  • Bildiriler, web sitesinde orijinal hali ile yayınlanacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. 
  • Serbest bildiriler, 10 slayt ve 5 dakikayı geçmeyecek şekilde PowerPoint programı ile düzenlenmelidir.